Verbum Holocaust Bibliotheek

Verbum Holocaust Bibliotheek

Nederland en de herinnering aan de Jodenvervolging

In dit boek wordt geschetst hoe Nederland met de herinnering aan de Jodenvervolging is omgegaan, vanaf de eerste jaren na de bevrijding tot aan de opening van het Nationaal Holocaust Museum in 2024. Opvallend daarbij is dat de nazistische vervolging in Nederland al in de jaren zestig een belangrijke plaats kreeg in de nationale herinneringscultuur, vooral dankzij het Eichmann-proces en het werk van Jacques Presser. Lees meer

Gebonden, 407 bladzijden
Prijs: € 29,50
ISBN: 9789493028777

 29.50Boek bestellen

In Groningen stond ons huis

Tijdens de nazi-bezetting duiken de ouders van Hubert van Blankenstein onder. Als ze uit de onderduik terugkomen begint voor de familie een nieuwe strijd; niet tegen een zichtbare vijand, maar tegen de koude en bureaucratische Groningse gemeentelijke machinerie. De Kamplaan 8 is slechts één verhaal. Hoeveel vergelijkbare tragedies blijven onopgemerkt in Groningen en in andere steden? Dit is een onthullende zoektocht naar vergeten onrecht. Het is de vraag of de prijs van waarheid en gerechtigheid daadwerkelijk is betaald. Lees meer

Gebonden, 367 bladzijden
Prijs: € 22,50
ISBN: 97894930287154

 22.50Boek bestellen

De poppenspeler van Mengele

In een zestiental, aan zijn favoriete student gerichte, met feitelijke gebeurtenissen en uitspraken gevulde brieven, probeert Von Verschuer begrip te kweken voor het doen en laten van hem en zijn collega’s; geen monsters, zoals vaak gezegd in de naoorlogse literatuur, maar volgens hem puike medici en eminente wetenschappers die het beste met de mensheid voorhadden. Naast een expliciete geschiedenis is De poppenspeler van Mengele ook een impliciete aanval op bepaald taalgebruik en stelt het vragen bij wat waarheid is, wat feit is en wat mening (of zelfs dat niet eens) en wat wetenschap behelst of moet behelzen. Lees meer

Gebonden, 304 bladzijden
Prijs: € 29,50
ISBN: 9789493028760

 29.50Boek bestellen

Joodse klokkenluiders

In Joodse klokkenluiders beschrijft Piet Hagen het werk van Wiener in Duitsland, Nederland, Amerika en Engeland. Daarnaast schetst hij zowel de bijdrage van Cohen aan het informatiebureau als diens vele werk voor de Joodse vluchtelingen in Nederland. Terwijl Wiener na de oorlog alom geprezen werd voor zijn rol als klokkenluider, werden Cohens vooroorlogse verdiensten na de oorlog geheel overschaduwd door zijn omstreden optreden als voorzitter van de Joodse Raad tijdens de bezetting. De man die in de jaren dertig zo krachtig alarm had geslagen, bleek de moorddadigheid van het naziregime toch nog te onderschatten. Lees meer

Gebonden, 124 bladzijden
Prijs: € 24,50
ISBN: 9789493028692

 24.50Boek bestellen

De lange schaduw van de Holocaust

Hoeveel ellende kan een mens verdragen? Wat doet dit met je? Vragen die zich opdringen bij het lezen van de (oorlogs-) herinneringen van Anny Sulzbach en haar dochter Evelyn. Wie over de ervaringen van Anny en Evelyn leest, realiseert zich hoe deze een diepe wond hebben geslagen die generaties later nog niet is geheeld. En dat we niet te gemakkelijk moeten denken over de vraag of zoiets opnieuw zou kunnen gebeuren. Lees meer

Gebonden, 250 bladzijden
Prijs: € 24,50
ISBN: 9789493028722

 24.50Boek bestellen

Ontsnapt aan het moffentuig

Wat de oorlogsherinneringen van Lou Wolf bijzonder maken, zijn de uitgebreide en indringende persoonlijke beschrijvingen. We weten dat de Joden een ster moesten dragen, hun banen, huizen en bedrijven verloren, maar Lou Wolf beschrijft heel precies hoe dat gebeurt en welk effect dat op hem en zijn naasten heeft. Zoals hij ook nauwkeurig weergeeft hoe hij te werk ging om ambtenaren, keuringsartsen en de politie gunstig te stemmen en te bewegen niet tot actie over te gaan. Lees meer

Gebonden, 248 bladzijden
Prijs: € 24,50
ISBN: 9789493028685

 24.50Boek bestellen

‘Maar ik ben geen schooier’

Nico van Nieuwenhuysen (1889-1967) gaf voor zijn rechters toe dat hij een ‘harde man’ was geweest, maar ‘geen schooier’. De schrijvers van dit boek, die konden beschikken over het familiearchief van Van Nieuwenhuysen met onder meer veel nooit eerder gepubliceerde foto’s, laten de feiten spreken en wijden het slothoofdstuk van hun boek samen met Nico’s kleinzoon Nicolaas-John aan morele en medisch-ethische kwesties. Lees meer

Gebonden, 354 bladzijden
Prijs: € 29,50
ISBN: 9789493028630

 29.50Boek bestellen

Brieven uit Westerbork

In zijn dagboek In Depot heeft journalist Philip Mechanicus een ooggetuigenverslag opgesteld waarin hij van dag tot dag zijn verblijf in kamp Westerbork beschrijft. Maar hij schreef niet alleen een dagboek, hij schreef ook vele brieven aan familie en vrienden. In deze bundel zijn de belangrijkste bewaard gebleven brieven gebundeld. Lees meer

Gebonden, 134 bladzijden
Prijs: € 19,50
ISBN: 9789493028647

 19.50Boek bestellen

Bittergeld

In dit boek worden zowel het rechtsherstel als het hernieuwde restitutieproces kritisch onder de loep genomen. Waarom werd dat laatste hervat? Waardoor was het mogelijk dat de kleine Joodse gemeenschap een soms harde strijd met de Staat en machtige financiële instellingen succesvol kon afsluiten? Welke belemmeringen vond zij op haar weg? Wat was de rol van de commissies voor onderzoek en advies? Auteur werpt een nieuw licht op deze spannende periode aan het eind van de vorige eeuw die regelmatig voorpaginanieuws was. Lees meer

Gebonden, 732 bladzijden
Prijs: € 35,00
ISBN: 9789493028470

 35.00Boek bestellen

Het ongeloof

Zoon Jacques Noach (Londen, 1946) deed uitgebreid archiefonderzoek naar het ‘dossier Sally Noach’ en kwam tot ontluisterende onthullingen over de hulp die ‘Londen’ bood aan Nederlandse vluchtelingen. Als het aan de ambtenaren had gelegen was iedereen vanuit Frankrijk direct teruggestuurd naar het bezette Nederland. Lees meer

Gebonden, 356 bladzijden
Prijs: € 24,50, ISBN: 9789493028555
Prijs E-book: € 7,95, ISBN E-book: 9789493028548

 24.50Boek bestellen

 7.95Boek bestellen

Terugblik

In deze ogenschijnlijk luchtige vertelling blikt Merlyn Frank terug op een leven waarin boosheid en weemoed soms onverwachts de kop opsteken en waarin waanzin en werkelijkheid vaak samengaan. Ze beschrijft een enigszins neurotische vrouw die veel wankelt, maar nooit valt. Een moedig en meeslepend verhaal, dat verrast en ontroert. Lees meer

Paperback, 34 bladzijden
Prijs: € 5,-
Prijs eBook: gratis
ISBN: 9789493028593

 5.00Boek bestellen

 0.00Boek bestellen

‘Ik was mijn houvast helemaal kwijt’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deporteerden de nazi’s bijna 5000 Joden vanuit Nederland naar het doorgangsgetto Theresienstadt in Tsjecho-Slowakije. De meeste transporten vertrokken vanuit kamp Westerbork, waar veel gevangenen dachten dat Theresienstadt een ‘bevoorrecht’ kamp was. Philip Mechanicus geloofde deze propaganda niet: Theresienstadt zou ‘het neusje van de zalm’ zijn’, maar ‘de zalm stinkt’. Hoezeer de zalm destijds stonk, wordt duidelijk in dit boek, gebaseerd op interviews met drieënveertig getuigen van Theresienstadt. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedschrijving van de Holocaust wordt het verhaal van Theresienstadt met zoveel verschillende stemmen verteld. Lees meer

Gebonden, 400 bladzijden
Prijs: € 24,50
ISBN: 9789493028579

 24.50Boek bestellen

Primo Levi na God

Hoe kan je schrijven over de mens en God na Auschwitz? Het ‘na’ in de titel verwijst naar het verlies dat Auschwitz veroorzaakte en de uitdaging die het betekende voor het denken over de mens en God, zowel in het werk van de Italiaans-Joodse scheikundige en schrijver Primo Levi, als in de theologie en filosofie. Het boek focust op drie thema’s: onrechtvaardig lijden, chaos en schepping, en goed en kwaad. Lees meer

Paperback, 254 bladzijden
Prijs: € 24,95
E-book: € 7,95
ISBN: 9789074274418

 24.95Boek bestellen

 

 7.95Boek bestellen

Hou-Zee!

De auteur, afkomstig uit wat door de naoorlogse Bijzondere Rechtspleging als een ‘doorgewinterd NSB-milieu’ werd getypeerd, ontrafelt in dit heel persoonlijke opstel het oorlogsverleden – en de nasleep daarvan – van zijn familieleden, die vanaf de oprichting van de NSB begin jaren dertig hun ziel en zaligheid in ‘de beweging’ staken en na ‘Dolle Dinsdag’ in september 1944 de wijk namen naar het beminde Duitse buurland van Führer Adolf Hitler. Hij schildert een onthutsend en ontluisterend tijdsbeeld van het toenmalige Nederland en legt tevens de sociaalhistorische en psychologische wortels van de ‘fascistische mentaliteit’ bloot. Lees meer

Paperback, 187 bladzijden
Prijs: € 19,50
E-book: € 7,95
ISBN: 9789493028470

 19.50Boek bestellen

 

 7.95Boek bestellen

De kern van de Holocaust

Ruim dertig procent van de Nederlandse Holocaustslachtoffers (ca. 33.500) werd vergast in het vernietigingskamp Sobibor. Hierdoor is Sobibor een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Holocaust. De Aktion Reinhardt-kampen hebben nooit de belangstelling gehad die Auschwitz-Birkenau (de ‘hoofdstad van de Holocaust’) ten deel is gevallen. Stephan Lehnstaedt corrigeert dit onvolledige beeld met deze compacte doch indringende studie. Lees meer

Gebonden, 217 bladzijden
Prijs: € 22,50
E-book: € 7,95
ISBN: 9789493028364

 22.50Boek bestellen

 

 7.95Boek bestellen

Het Niemann Album

Met de moed der wanhoop kwamen op 14 oktober 1943 Joodse gevangenen in opstand en doodden daarbij ook SS’er en plaatsvervangend kampcommandant Johann Niemann. Pas kort geleden kwamen meer dan 350 foto’s en aanvullende documenten uit zijn bezit boven water. De gedeeltelijk in twee albums verzamelde particuliere foto’s, oorspronkelijk bedoeld als visueel aandenken aan zijn carrière, werpen een nieuwe, indringende blik op de Holocaust in het door Duitsland bezette Polen en de ‘euthanasie’-moorden op lichamelijk en geestelijk gehandicapten in het Derde Rijk waarbij Niemann actief betrokken was. Lees meer

383 bladzijden
Hardcover: € 29,50
ISBN: 9789493028357

 29.50Boek bestellen

Salo Muller – Het gevecht met de Nederlandse Spoorwegen

Toen de Franse spoorwegen overgingen tot het toekennen van een schadevergoeding, bond Salo Muller de strijd aan met de Nederlandse Spoorwegen. En hoewel hij aanvankelijk het gevecht alleen moest voeren, kreeg hij de NS toch op de knieën en bedong een individuele tegemoetkoming voor alle overlevende Joodse slachtoffers van de Nederlandse Holocaust. Lees meer

Gebonden, 150 bladzijden
Prijs: € 19,50
E-book: € 7,95
ISBN: 9789493028319

 19.50Boek bestellen

 

 7.95Boek bestellen

Rob Bakker – Boekhouders van de Holocaust

De Holocaust kent volgens Raul Hilberg daders, slachtoffers en omstanders. Maar twee groepen verdienen een aparte vermelding: het verzet en de overheden, die in ieder bezet land een eigen, belangrijke rol speelden. Vrijwel alle van de 200.000 ambtenaren vulden een ariërverklaring in, mede in navolging van ’s lands hoogste rechtscollege de Hoge Raad. Ambtenaren van de bevolkingsregisters in 1050 gemeenten registreerden 160.000 burgers van Joodse afkomst. De Joodse burgers werden ontrecht door overheid en juristen, beroofd met medewerking van notarissen, makelaars en bemiddelaars. Van de 140.000 zogenoemde vol-Joden zou bijna 75% de oorlog niet overleven, het hoogste percentage in bezet West-Europa. Zoals een Nederlandse topambtenaar schreef aan de Duitsers tijdens de bezetting: ‘Bevolkingsboekhouding is dienen.’
Een ongemakkelijke geschiedenis.
Lees meer

Gebonden, 735 bladzijden
Prijs: € 29,50, eBook: € 14,50
ISBN9789074274920

 29.50Boek bestellen

 

 14.50Boek bestellen

Bettine Siertsema – Diamantkinderen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden de nazi’s plannen om een eigen diamantindustrie op te zetten. Met het oog op de benodigde expertise bleef een groep Joden die werkzaam was in die bedrijfstak met hun gezinnen lange tijd vrijgesteld van deportatie. Toch werden in 1944 ook zij naar Bergen-Belsen gestuurd. Toen het Duitse plan op niets uitliep werden van de ene dag op de andere de mannen en vervolgens de vrouwen afgevoerd naar andere kampen, waar velen omkwamen. De kinderen bleven ontredderd en zonder bescherming achter. Zij zouden ten dode opgeschreven zijn in het door honger en tyfus geteisterde kamp, als een Pools-Joodse vrouw, ‘Schwester Luba’, zich niet over hen ontfermd had. Dankzij haar overleven de meeste van de bijna vijftig kinderen. Diamantkinderen vertelt hun opmerkelijke verhaal, zoveel mogelijk in hun eigen woorden. Daarbij is gebruik gemaakt van video-interviews uit de jaren negentig en van speciaal voor dit boek uitgevoerde interviews met nog in leven zijnde kinderen. Lees meer

Gebonden, 224 bladzijden
Prijs: € 24,50, eBook: € 9,95
ISBN: 9789493028340

 24.50Boek bestellen

 

 9.95Boek bestellen

Fred Schwarz – Treinen op dood spoor

Treinen op dood spoor is een schatkamer voor wie informatie wil over kamp Westerbork. Maar het is ook een liefdesgeschiedenis. En daarmee is het meer dan een verslag, dat alleen de persoonlijke geschiedenis behelst, maar in wezen een geschiedenis van het kamp in de periode juli 1940 tot september 1944. Lees meer

Gebonden, 464 bladzijden
Prijs: € 29,50
E-book: € 7,95
ISBN: 9789493028210

 29.50Boek bestellen

 

 7.95Boek bestellen

Petra van den Boomgaard – Voor de nazi’s geen Jood

In januari 1941, ruim een half jaar na de Duitse invasie, moest iedereen met Joodse grootouders zich aanmelden bij het lokale bevolkingsregister. Omdat terecht gevreesd werd dat de aanmelding zou worden vergeleken met het bevolkingsregister leek knoeien niet raadzaam. Maar later diende ruim 3% van de Joodse bevolking bij de bezetter een herzieningsverzoekschrift in. Er bestond twijfel over de Joodse afkomst, zo stelden de verzoekers. Ruim 2500 Joden wisten vervolgens door deze ontduiking van rassenvoorschriften aan de deportaties te ontkomen. Samen met de ruim 1200 mensen die het niet hebben overleefd, kozen ze ervoor om het heft in eigen handen te nemen. Dit boek beschrijft hoe dit kon gebeuren. Lees meer

Gebonden, 672 bladzijden
Prijs: € 29,50
eBook: € 14,50
ISBN 9789493028043

 29.50Boek bestellen

 

 14.50Boek bestellen

Götz Aly – Europa tegen de Joden, 1880-1945

Zonder ook maar iets af te doen aan de schuld van de Duitse daders, laat de Duitse historicus Götz Aly zien hoe rivaliteit en afgunst, discriminatie en pogroms op veel plekken in Europa hebben bijgedragen tot een klimaat waarin deportatie en moord mogelijk werden. Voor de eerste keer wordt hier het moderne antisemitisme als grensoverschrijdend fenomeen beschreven aan de hand van een Pan-Europese blik op de historische tendensen die uitmondden in de omvangrijke Jodenmoord in de Tweede Wereldoorlog. Lees meer

Gebonden, 432 bladzijden
Prijs: € 29,50
eBook: € 14,50
ISBN 9789493028050

Download of bekijk het inkijkexemplaar

 29.50Boek bestellen

 14.50Boek bestellen

Adolf Hitler – Zijn leven, zijn redevoeringen
Eerste autobiografie uit 1923

In 1923 werd het Adolf Hitler duidelijk dat hij politiek meer ‘zichtbaar’ moest worden. Buiten eigen besloten kring wist men niet wie Adolf Hitler werkelijk was, wat zijn denkbeelden waren en hoe hij eruit zag. Hij besloot toen een autobiografische schets te maken vergezeld van enkele redevoeringen. De ontmaskering van Adolf Hitler als feitelijke auteur van de heimelijke autobiografie werpt een nieuw licht op de opkomende politicus Hitler. Professor Thomas Weber, de ontdekker van deze eerste autobiografie van Hitler, legt in zijn inleiding uit hoe hij zijn bewijsmateriaal heeft verzameld en wat de betekenis is van deze prelude van Mein KampfLees meer en bestel

Paperback, 179 bladzijden
Prijs: € 19,95, eBook: € 9,95

 19.95Boek bestellen

 9.95Boek bestellen

De Jodenvervolging in Nederland – Loe de Jong

Loe de Jong schreef het veel geprezen seriewerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Dit veertiendelige overzichtswerk verscheen in 30 boekbanden (inclusief bijlagen, commentaren en register) in de periode 1969 t/m 1994. Vanwege deze lange tijdspanne van een kwarteeuw konden lezers geen helder en integraal beeld verkrijgen van het meest omvangrijke thema uit Loe de Jongs levenswerk: zijn analyse van de Jodenvervolging in Nederland. Daarom bundelt Uitgeverij Verbum in samenwerking met het NIOD, Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies, alle passages over de Jodenvervolging uit Het Koninkrijk in twee overzichtelijke banden. Lees meer

Gebonden, 2 banden, ca. 2750 bladzijden
Prijs: € 49,50 (set), na 1 juli € 69,50
eBook: € 17,95 (set)
Verschenen op 25 april 2018

 69.50Boek bestellen

 17.95Boek bestellen

‘Een sterfgeval te Auswitz’ – Loe de Jong

inaugurale rede, 21 september 1967

Op 21 september 1967 sprak dr. L. de Jong de rede uit bij zijn inauguratie als hoogleraar in de eigentijdse geschiedenis. Hij overtuigde zijn gehoor van zijn antwoord op de klassieke vraag hoe de Holocaust in Nederland zo efficiënt kon worden voltrokken. In de inleiding analyseert zijn biograaf, dr. Boudewijn J. Smits, dat een aantal wetenschappelijke inzichten inmiddels is bijgesteld. De Jongs knap gecomponeerde retorische betoog gaat echter ook over zijn eigen loodzware thema. Daardoor blijft de zeggingskracht een halve eeuw na dato onverminderd groot. Lees meer

Paperback, ca. 50 bladzijden
Prijs: € 5,00
E-book: gratis

 5.00Boek bestellen

 0.00 5.00Boek bestellen

De vernietiging van de Europese Joden – Raul Hilberg

Professor Raul Hilberg heeft zijn hele werkzame leven gewijd aan wetenschappelijk onderzoek van de Holocaust. Zijn magnum opus, De vernietiging van de Europese Joden, verscheen voor het eerst in 1962. Tot aan zijn dood in augustus 2007 heeft Hilberg zijn monumentale studie bijgewerkt en uitgebreid. De Nederlandse uitgave is daarmee de meest complete versie van zijn onvolprezen werk. Lees meer

Gebonden, 3 delen, circa 1500 blz. 
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 978-90-74274-14-2
Prijs: EUR 69,50

 69.50Boek bestellen

Politiek van herinneren – Raul Hilberg

In Politiek van herinneren beschrijft Raul Hilberg, de grondlegger van de professionele geschiedschrijving over de Jodenvervolging, hoe zijn belangrijkste boek De vernietiging van de Europese Joden 1940-1945, 3 delen, tot stand gekomen is en welke strijd hij heeft moeten voeren om het uitgegeven te krijgen. Hij geeft daarbij ook een eerlijke schets van zijn leven als jongetje in Wenen dat uiteindelijk hoogleraar in de Verenigde Staten werd. Lees meer

Paperback, 154 pagina’s
Prijs: € 10
eBook gratis
ISBN 9789074274876

 10.00Boek bestellen

 0.00Boek bestellen

Eerste Nederlandse getuigenissen van de Holocaust – Bettine Siertsema

Direct na de Tweede Wereldoorlog verschenen er talloze boekjes, pamfletten, essays en andere getuigenissen van Nederlanders die de Holocaust aan den lijve hadden meegemaakt. De onbekende gruwelijkheden moesten openbaar gemaakt worden. Maar de belangstelling voor dit onderwerp viel aanvankelijk tegen. De eerste getuigenissen werden, door gebrek aan interesse, niet meer herdrukt en werden na verloop van tijd antiquarische curiositeiten. In dit boek worden de belangrijke eerste getuigenissen gebundeld en voorzien van een inleiding door Bettine Siertsema. Als bron verdienen deze aanklachten meer bekendheid. Lees meer

Gebonden, 544 bladzijden
Prijs: € 24,50
eBook: € 14,50
ISBN: 9789074274890

 24.50Boek bestellen

 14.50Boek bestellen

Verhalen van kwaad – Bettine Siertsema

Bettine Siertsema studeerde Nederlands aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU). In 1990 werd ze studiesecretaris bij het Bezinningscentrum van de VU, later het Blaise Pascal Instituut geheten. Vanaf 2000 deed zij onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken en memoires over de concentratiekampen. Wat voor gods- en mensbeeld hielden de schrijvers erop na, en hoe werd die visie beïnvloed door hun kampervaring? Lees meer

Paperback, 334 pagina’s
Prijs: € 15
eBook: gratis
ISBN 9789074274944

 0.00 15.00Boek bestellen

 0.00Boek bestellen

Auschwitz – Robert-Jan van Pelt en Deborah Dwórk

Auschwitz laat stap voor stap zien hoe het gewone stadje van voor de oorlog, dat in 1270 door de Duitsers is gesticht, Duitslands meest beruchte vernietigingskamp werd. Wat wij ‘Auschwitz’ noemen was geen natuurramp. Mensen, voor het merendeel Duitsers, en voor het merendeel mannen, hebben over de functie en inrichting van het kamp nagedacht. Gedurende de oorlogsjaren wijzigden zij hun plannen, ze brachten steeds weer veranderingen aan in hun ontwerpen en zorgden ervoor dat deze werden uitgevoerd. Lees meer

Gebonden, 584 bladzijden
Prijs: € 34,50
eBook: € 14,50
ISBN: 9789074274906

 34.50Boek bestellen

 

 14.50Boek bestellen

Wat er overblijft van Auschwitz – Giorgio Agamben

In Wat er overblijft van Auschwitz beschrijft Giorgio Agamben hoe een mens getuige kan zijn van het onmenselijke. De overlevenden van Auschwitz hebben iets meegemaakt wat moeilijk in woorden te vatten is. Agamben werpt een nieuw licht op de getuigenissen en geeft een antwoord op de vragen die daaruit voortkomen. Hoe moeten we omgaan met de getuigenissen? Welke positie nemen de overlevenden in als enige getuigen? En welke plek moet Auschwitz innemen in het huidige gedachtegoed over de Holocaust? Lees meer

Paperback, 192 bladzijden
Prijs: € 17,95
eBook: € 7,95
ISBN: 9789074274913

 17.95Boek bestellen

 7.95Boek bestellen

Het Auschwitz Album

Het Auschwitz Album is een unieke fotoreportage van een transport van Hongaarse joden naar het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in mei 1944. De aankomst, selectie, confiscatie van eigendommen en de voorbereiding voor de fysieke vernietiging zijn tot in detail vastgelegd. Lees meer

Luxe uitgave: gebonden, leeslint, 252 blz. 
Formaat: 23 x 23 cm
ISBN: 90-808858-7-8
Prijs: EUR 24,50

 24.50Boek bestellen

Uitverkocht, wordt herdrukt. U kunt het boek nu bestellen, u ontvangt het zodra het boek gereed is. 

Het Höcker Album

Lange tijd ging men ervan uit dat het Auschwitz Album de enige fotoreeks was die in Auschwitz-Birkenau tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gemaakt. In 2007 ontdekte men echter een nieuw fotoalbum uit Auschwitz-Birkenau. Het betreft een privéalbum met onder meer kiekjes van SS’ers die een paar dagen stoom mochten afblazen in het Genesungsheim Solahütte. Lees meer

Gebonden, 333 bladzijden
Vertaling: Rob Pijpers/Vitataal
Formaat: 23 x 23 cm
Prijs: € 24,50 ISBN 9789074274609

 24.50Boek bestellen

De leegte van Auschwitz – Linda Schouten

In mijn fotografie probeer ik de verlatenheid, de stilte, de triestheid en de gruwelijkheden van deze plek weer te geven. Niet zozeer met schokkende foto’s, maar door details weer te geven. De lijnen in mijn foto’s symboliseren de rails. Het verval staat voor het niet mogen vervagen van de herinnering, een getuigenverklaring van wat is geweest. Lees meer

Gebonden boek, met stofomslag, 23×23 cm
Prijs: € 24,50
224 pagina’s
ISBN: 9789074274715

Uitverkocht

Auschwitz-de Judenrampe – Hans Citroen

In Auschwitz-de Judenrampe beschrijft Hans Citroen een vergeten treinstation. Bijna alle Europese Joden met bestemming Auschwitz, op de Hongaarse Joden na, arriveerden op deze locatie die officieel Auschwitz Bahnhof West werd genoemd, maar in de toenmalige volksmond de naam Judenrampe (Jodenperron) kreeg. In de Auschwitzliteratuur is er nagenoeg niets over vinden. Lees meer

Gebonden, 160 bladzijden
Prijs: € 19,50
ISBN 9789074274685

 19.50Boek bestellen

 

 4.95Boek bestellen

Hitlers Jodenhaat – Ralf Georg Reuth

Hitlers denkbeelden bepaalden in grote mate de nazi-ideologie. Het is daarom van grote historische betekenis om de ontstaansgeschiedenis van Hitlers Jodenhaat bloot te leggen. In Hitlers Jodenhaat van Ralf Georg Reuth wordt dit historische beeld gecorrigeerd en brengt Reuth de antisemitische ideologisering van Hitler nauwgezet in kaart. Lees meer

Gebonden, 235 bladzijden
Vertaling: Rob Pijpers/Vitataal
Formaat: 15 x 23 cm
Prijs: € 19,95 ISBN 9789074274586

 19.95Boek bestellen

Het Demjanjuk-proces – Rob Fransman

Uit respect voor de nagedachtenis van zijn ouders heeft Rob Fransman zich aangemeld als medeaanklager (Nebenkläger) in het Demjanjuk-proces. Voor de Wereldomroep hield hij een weblog bij van het proces. De Wereldomroep heeft ook een documentaire gemaakt van Rob Fransman in Sobibor. Deze DVD is (gratis) opgenomen in het boek. Lees meer

Paperback, 189 bladzijden
Formaat: 23 x 15 cm
Prijs: € 17,95
ISBN 9074274560

 17.95Boek bestellen

Dienstausweis 1393 – Wim Boevink

In München stond Ivan Demjanjuk, volgens een vergeeld persoonsbewijs kampbewaker in het vernietigingskamp Sobibor, terecht voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 hoofdzakelijk Nederlandse Joden – aangevoerd vanuit Westerbork. Lees meer

Paperback, 272 bladzijden, illustraties
Formaat: 15 x 23 cm
Prijs: € 17,95
ISBN 9789074274579

 17.95Boek bestellen

Wie was Anne Frank? – Hans Ulrich

Wie was Anne Frank? geeft een helder overzicht van haar leven en dat van de andere zeven schuilers in het Achterhuis. Wie was de verrader van de ondergedoken Joden? Veel aandacht is er ook voor Otto Frank, die hemel en aarde moest bewegen om het dagboek uitgegeven te krijgen. Deze korte biografie voor jong en oud is gebaseerd op de meest recente onderzoeksresultaten. Lees meer

Paperback, 140 bladzijden, illustraties
Formaat: 13,6 x 21,5 cm
Prijs: € 14,95
ISBN 9789074274524

 14.95Boek bestellen

De oorsprong van het nazigeweld – Enzo Traverso

In deze baanbrekende studie ontrafelt de Italiaanse historicus Enzo Traverso de wezenstrekken van het liberale Europa van de lange negentiende eeuw die het tot laboratorium van de geweldplegingen van de twintigste eeuw en Auschwitz tot authentieke loot van de westerse beschaving maken. Lees meer

Gebonden, ca. 175 bladzijden
Formaat: 15 x 23 cm
Prijs: € 14,95
ISBN 9789074274340

Tijdelijk niet leverbaar

Holocaust door kogels – Patrick Desbois

Holocaust door kogels is niet alleen een belangrijke bijdrage aan het historisch onderzoek. Het is ook een aangrijpend monument ter nagedachtenis van de 1,5 miljoen Oekraïense Joden die buiten de vernietigingskampen werden vermoord en tot op de dag van vandaag geen waardig graf hebben gekregen. Lees meer

Luxe uitgave: gebonden, leeslint, stofomslag 240 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 978-90-74274-32-6
Prijs: EUR 19,95

 19.95Boek bestellen

In het hart van de hel – Zalmen Gradowski

Zalmen Gradowski schreef zijn getuigenis in afwachting van zijn aanstaande dood. Met zijn geschriften wilde hij de buitenwereld informeren over het donkerste gedeelte van de hel in Auschwitz. Hij heeft zijn manuscripten achter een van de crematoria begraven. Na de oorlog zijn deze manuscripten gevonden. Een grotere aanklacht tegen de misdaden van de nazi’s is nauwelijks denkbaar. Lees meer

Gebonden, circa 250 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 90-74274-03-x
Prijs: EUR 19,50

 19.50Boek bestellen

De getto’s van Hitler – Gustavo Corni

Corni schetst, gebruikmakend van talloze, vaak nog onbekende dagboeken en herinneringen, een uiterst levendig en schrijnend beeld van het dagelijkse leven in de getto’s. Er zijn veel persoonlijke documenten uit de getto’s bewaard gebleven, opvallend vaak geschreven door vrouwen. Lees meer

Luxe uitgave: gebonden, leeslint, ca. 400 blz.
Formaat: 15 x 23 cm 
ISBN: 90-808858-2-7
Prijs: EUR 29,50

 29.50Boek bestellen

Oskar Schindler – David M. Crowe

Schindler staat vooral bekend om het redden van meer dan duizend Joden, die hij op de beroemde ‘Schindlerlijst’ liet plaatsen en vervolgens overbracht naar zijn fabriek in zijn geboortestreek in de huidige Tsjechische Republiek. In werkelijkheid speelde Schindler “overigens geheel buiten zijn schuld” een ondergeschikte rol bij de totstandkoming van de lijst. Lees meer

Gebonden, circa 815 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 90-808858-9-4
Prijs: EUR 39,50

 39.50Boek bestellen

Heinrich Himmler – Richard Breitman

Reichsführer-SS Heinrich Himmler was het grote brein en de stuwende kracht achter de jodenvervolging. Als trouwe vazal van Hitler heeft hij ervoor gezorgd dat zijn SS het joodse vraagstuk mocht oplossen. Hij heeft op kordate en fanatieke wijze vormgegeven aan de industriële vernietiging van de Europese joden. Lees meer

Luxe uitgave: gebonden, leeslint, ca. 350 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 90-808858-6-X
Prijs: € 29,50

 29.50Boek bestellen

Holocaust – Dieter Pohl

Er is veel geschreven over de jodenvervolging en de antwoorden zullen altijd onbevredigend zijn. Dieter Pohl is erin geslaagd dit omvangrijke onderwerp bondig en op heldere wijze te beschrijven. Op erudiete en compacte wijze stelt Pohl alle thema’s van de shoah aan de orde. Holocaust is een ideale inleiding in de complexe geschiedenis van de jodenvervolging, gebaseerd op de meest recente geschiedschrijving. Lees meer

Luxe uitgave: gebonden, leeslint 174 blz. 
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 90-808858-1-9
Prijs: € 17,50

 17.50Boek bestellen

MEMOIRES

Leven met de dood – Olga Lengyel

De Hongaarse arts Olga Lengyel heeft acht maanden gevangen gezeten in het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Bij aankomst werden haar kinderen en beide ouders vergast. Haar man werd tijdens de dodenmars door de SS geëxecuteerd. Lengyel is erin geslaagd zich aan het broze kampleven vast te klampen. Lees meer

Luxe uitgave: gebonden, leeslint, 220 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 90-808858-5-1
Prijs: € 22,50

 22.50Boek bestellen

Assistent van Mengele – Miklos Nyiszli

Ik, dr. Miklos Nyiszli, arts en voormalig gevangene in een concentratiekamp, verklaar hierbij dat dit boek dat de donkerste dagen uit de geschiedenis van de mensheid beschrijft, door mij is opgetekend in overeenstemming met de werkelijkheid en zonder de minste overdrijving, in mijn hoedanigheid als ooggetuige en onvrijwillig deelnemer aan het werk in de crematoria van Auschwitz waarin miljoenen vaders, moeders en kinderen zijn verdwenen. Lees meer

Gebonden, 208 bladzijden, foto’s
Prijs: € 19,50
ISBN 9789074274548

 19.50Boek bestellen

De oorlog bestond niet – Sophia van Heeks

‘Wat ik heb geleerd, is dat de Tweede Wereldoorlog een belang- rijke les was voor bepaalde groep mensen. Die les is: liegen is overleven. Je moest de waarheid ontkennen, je anders voordoen dan je was, een andere persoonlijkheid aannemen, als dat je leven kon redden.Mijn vader had zijn verleden vernietigd, zonder erbij na te denken dat hij hiermee ook mijn verleden had weggegooid. En ik had er op dat moment geen idee van op welke wijze ik ooit nog iets terug zou kunnen vinden van mijn achtergrond.’ Lees meer

Gebonden, ca. 160 bladzijden
Prijs: € 17,95
ISBN 9789074274807

 17.95Boek bestellen

 4.95Boek bestellen

Over leven – Ernst Verduin

‘Toeval bestaat niet,’ mag gerust een lijfspreuk van Ernst Verduin worden genoemd. De op 22 juni 1927 in Amsterdam geboren en in Bussum opgegroeide Verduin beseft na het uitbreken van de oorlog in mei 1940 al snel wat het betekent om Jood te zijn volgens de definities van een systeem dat de Joden naar het leven staat. Als dan twaalfjarige is Verduin reeds een zeer alert jong mens dat het aan het toeval ook niet gunt om er iets aan over te laten. Lees meer

Gebonden, ca. 120 bladzijden
Prijs: € 14,95
E-book: € 4,95
ISBN 9789074274760

 14.95Boek bestellen

 4.95Boek bestellen

Verdoezeld verleden – Josua Ossendrijver

In veel gevallen is het duidelijk wie de slachtoffers van de Holocaust waren. In het geval van Josua Ossendrijver is dat lange tijd onduidelijk geweest. Op 67-jarige leeftijd heeft hij de ontdekking gedaan die zijn leven veranderde. Tot dat moment heeft Josua altijd een ‘unheimisch’ gevoel gehad. Hij voelde dat er iets niet goed zat. In Verdoezeld verleden gaat Josua op zoek naar zijn wortels. Lees meer

Gebonden, 112 pagina’s
Formaat: 15 x 23 cm
Prijs: € 14,95
E-book: € 4,95

 14.95Boek bestellen

 4.95Boek bestellen

Tot vanavond en lief zijn hoor! – Salo Muller

Salo heeft in de Tweede Wereldoorlog als Joods kind vanaf 1942 ondergedoken gezeten nadat hij vanuit de crèche van de Hollandsche Schouwburg werd gered. Hij zat ondergedoken op acht adressen, onder meer in Friesland, waar hij Japje werd genoemd. Zijn beide ouders zijn omgekomen in Auschwitz. Over zijn belevenissen in de oorlogsjaren schreef hij Tot vanavond en lief zijn hoor!. Dit waren de laatste woorden die zijn moeder tegen hem sprak toen ze hem bij de kleuterschool afzette. Die dag werd ze opgepakt door de Duitsers. Lees meer

Paperback, 169 pagina’s
Formaat: 15 x 23 cm
Prijs: € 14,95
E-book: € 4,95

 14.95Boek bestellen

 4.95Boek bestellen

We hebben Mutti nooit meer gezien – Luise Jacobs

Op zesjarige leeftijd werd Luise door haar moeder samen met haar broer Klaus en zusje Leni in Düsseldorf (Duitsland) in maart 1939 op de trein gezet naar Nederland. Van dit kindertransport gingen veel kinderen door naar Engeland. Luise en haar broer en zusje kwamen eerst in Rotter- dam aan, in Quarantaine Beneden-Heijplaat. Het grootste deel van de oorlog is Luise opgevangen geweest door de nonnen van het Maria Internaat in Amersfoort. Lees meer

Gebonden, 100 pagina’s
Prijs: € 14,95
E-book: € 4,95

 14.95Boek bestellen

 4.95Boek bestellen

Een kind voor mijn deur – Ellen ten Berge

Heel veel jaren later vertellen de kinderen en jongeren van toen over hun ervaringen in de oorlog. De moeder van het gezin heeft ook haar herinneringen vastgelegd. Haar op één na jongste dochter, een zuigeling nog in die tijd, heeft de verhalen verzameld in dit boek dat stilstaat bij wat er toen gebeurde en welke invloed dit op hun levens had. Lees meer

Paperback, 160 bladzijden, foto’s
Formaat: 13,6 x 21,5 cm
Prijs: € 14,95
ISBN 9789074274487

Tijdelijk niet leverbaar

De fatale weg – Evelien van Leeuwen

In De fatale weg zijn alle geschriften van Evelien van Leeuwen gebundeld, waaronder het bekende en geroemde Klein in memoriam over haar gevangenschap in Bergen-Belsen en het Verloren Transport naar Tröbitz aan het einde van de oorlog. Lees meer

Paperback, 128 bladzijden
Formaat: 13,6 x 21,5 cm
Prijs: € 12,95
ISBN 9789074274593

Tijdelijk niet leverbaar

In depot – Philip Mechanicus

In zijn dagboek In Depot heeft Philip Mechanicus een ooggetuigenverslag van dag tot dag van zijn verblijf in kamp Westerbork gegeven. Tegelijk observerend en betrokken bij het lot van zijn medegevangenen, ‘alsof ik als officieel reporter een schipbreuk versla’, beschrijft hij het dagelijkse leven in de periode 28 mei 1943 – 28 februari 1944 in dit kamp.

Gebonden, 416 bladzijden
Formaat: 15 x 23 cm
Prijs: € 24,50
ISBN 9789074274210

Niet meer verkrijgbaar

Ondergedoken – Benno Benninga

Vader Benninga hield vanaf de eerste onderduikdag een dagboek bij. Benno schreef, samen met William Hallstead, het boek mede aan de hand van dit dagboek. Enkele jaren na de oorlog emigreerden Benno en zijn familie naar Amerika. De familie Benninga bekeerde zich later tot het christendom. Lees meer

Gebonden, ca. 220 bladzijden, foto’s
Formaat: 15 x 23 cm
Prijs: € 17,50
ISBN 978 90 74274 39 5

 17.50Boek bestellen

Selma – Ad van Liempt

Selma Wijnberg (Groningen, 1922) is een van de zeer weinigen die Sobibor overleefde. Dat was ook helemaal niet de bedoeling van de nazi’s. Sobibor was een vernietigingskamp, dat niemand mocht overleven, zodat na de oorlog nooit iemand zou kunnen getuigen over de massamoord die daar werd gepleegd. Lees meer

Gebonden, ca. 120 bladzijden, foto’s
Formaat: 15 x 23 cm
Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 74274 42 5

 16.95Boek bestellen

 7.95Boek bestellen

Bittere tranen – Tjeerd Vrij

Bittere tranen vertelt het verhaal van de Jodenvervolging in Tiel en de omliggende dorpen Lienden, Echteld, Ophemert en Wadenoijen. Op basis van geheel nieuw archiefonderzoek en interviews met onder andere Joodse overlevenden is het beklemmende beeld van de Sjoa in dit deel van de Betuwe vastgelegd. In Tiel overleefde zeventig procent van de Joden. Lees meer

Paperback, ca. 250 bladzijden, foto’s
Formaat: 15 x 23 cm
Prijs: € 17,50
ISBN 978 90 74274 41 8

 17.50Boek bestellen

Door de Holocaust verbonden – Ellis en Jenny Hertzberger

Door de Holocaust verbonden is het verhaal van een zorgeloze kindertijd en mooie jeugdjaren waarin voor Ellis Hertzberger en Jenny Gold de toekomst geheel open lag. Totdat in 1940 de oorlog uitbrak. Het zou niet lang duren of voor Ellis en Jenny begon de ‘tocht door de kampen’. Ze hebben elkaar ontmoet in Westerbork. Lees meer

Paperback, ca. 180 bladzijden
Formaat: 15 x 23 cm
Prijs: € 12,50
ISBN 9789074274371

 12.50Boek bestellen

Bergen-Belsen en daarna – Micha Gelber

Micha Gelber is vierenhalf jaar oud als de Duitsers Nederland binnenvallen. Die tiende mei 1940 herinnert hij zich ook zo scherp dat daar ‘zijn leven begint’. Zeven, bijna acht is Micha als hij in Westerbork komt, vijf maanden later wordt hij met zijn vader, moeder en oudere broer op transport gesteld naar Bergen-Belsen. Lees meer

Luxe uitgave: gebonden, leeslint, stofomslag 150 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 978-90-74274-33-3
Uitverkocht

 0.00Boek bestellen

Breekbaar, maar niet gebroken – Leny Boeken-Velleman

Leny Velleman heeft als broos Joods meisje een onbezorgde jeugd in Amsterdam. Daarin komt verandering als ze een oproep krijgt voor een Duits werkkamp. Het gezin Velleman besluit onder te duiken. Na een aantal schuiladressen met haar ouders en broer samen moet Leny alleen verder. Lees meer

Paperback 172 pagina’s
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 9789074274227
Prijs: EUR 12,50

Tijdelijk niet leverbaar

Getuigen van de Holocaust

Unieke box met vier titels.

John Blom, Nooit meer naar huis

Dan Kampelmacher, Gevecht om te overleven

Sophie Aalders en Rachel Spijer, Wie was Jack Spijer?

Pieter Kohnstam, Vlucht naar de vrijheid

De delen zijn ook los verkrijgbaar
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 978-90-74274-19-7
Prijs: € 40,-

 40.00Boek bestellen

Vlucht naar de vrijheid – Pieter Kohnstam

Pieter Kohnstam woonde de eerste jaren van zijn leven, tijdens de Tweede Wereldoorlog, met zijn ouders in Amsterdam. Anne Frank, wier dagboek wereldberoemd werd, was zijn buurmeisje, zijn oppas en speelde met hem. Lees meer

Gebonden, 240 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 978-90-74274-17-3
Prijs: EUR 19,50

 19.50Boek bestellen

Gevecht om te overleven – Dan Kampelmacher

Van Wien naar Wiene. De Oostenrijkse gymnasiast E.H. Kampelmacher kijkt met lede ogen toe hoe de Joden van Wenen na de Anschluss en de Kristalnacht worden gediscrimineerd, gekleineerd en geïnterneerd. ‘De hemel huilt met ons.’ Hij besluit te vluchten naar het tolerante Nederland. Lees meer

Gebonden, 243 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 978-90-74274-12-8
Prijs: € 19,50

 19.50Boek bestellen

Nooit meer naar huis – John Blom

Op twaalfjarige leeftijd wordt John Blom met zijn vader gevangen genomen door de Duitsers. In de Hollandsche Schouwburg wachten zij hun deportatie af. Zijn vader instrueert John te vluchten als de kinderen de weg oversteken naar het kinderdagverblijf tegenover de Hollandsche Schouwburg. Hij knijpt er tussenuit en duikt onder. Hij zal zijn vader, moeder en oudere broer nooit meer terug zien. Lees meer

Gebonden, 121 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 978-90-74274-13-5
Prijs: EUR 12,50

 12.50Boek bestellen

Turbulente tijden – Harry Fields

Harry Führer was acht toen hij met zijn ouders en broer in 1933 als Joodse vluchteling uit Keulen in Zaandam toevlucht zocht. Hij studeerde aan ‘t Lyceum in Zaandam en was bevriend met onder andere Albert Heijn en de latere CPN voorman Marcus Bakker. De familie Führer waande zich veilig in Nederland, maar dat bleek onterecht. De Joodse vluchtelingen in Zaandam moesten zich in 1942 als eersten melden in Westerbork. Lees meer

Gebonden, 196 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
9789074274050
Prijs: EUR 22,50

 22.50Boek bestellen

Niet klein gekregen – Rob Cohen

Rob Cohen meldde zichzelf aan bij de Hollandsche Schouwburg als zeventienjarige jongen. Hij slaagde erin Vught, Westerbork, Auschwitz-Birkenau, Mittelbau-Dora en andere kampen te overleven. Zijn oorlogservaringen hebben Rob Cohen blijvend veranderd. ‘Ja, ik heb mij inderdaad afzijdig gehouden. Misschien heb ik daarom mijn gevoel van rechtvaardigheid en mijn integriteit kunnen vasthouden.’ Lees meer

Gebonden, ca. 224 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
90-742740-5-6
Prijs: € 22,50

 22.50Boek bestellen

Door het oog van de naald – Helga Herzberg

Helga Herzberg heeft nooit over Auschwitz willen praten. Voor de buitenwereld had ze geen ‘probleem’ met haar Holocaustervaringen. Toch heeft ze, ruim zestig jaar na de oorlog, het initiatief genomen om haar verhaal voor het nageslacht te bewaren. Samen met tekstschrijver Tom Huizenga heeft ze haar oorlogsherinneringen opgetekend. Lees meer

Gebonden, circa 100 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 90-74274-00-5
Prijs: EUR 12,50

 12.50Boek bestellen

Ontmoetingen in de hel – Hanna Hammelburg-de Beer

Ontmoetingen in de hel is een intiem boek. Het beschrijft niet de verschrikkingen van Auschwitz-Birkenau, het is een boek van lotgenoten en menselijke warmte in de kilte van het vernietigingskamp. Lees meer

Luxe uitgave: gebonden, leeslint, 50 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 90-808858-3-5
Prijs: EUR 9,50

 9.50Boek bestellen

ROMANS

Broos Rood – Josua Ossendrijver

Treurende klaprozen, het schilderij dat als een rode draad door het leven van Will, Chaja en Arjan loopt. Ze kennen elkaar niet, maar in korte tijd brengt het lot hen samen en blijken hun levens door afschuwelijke gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog met elkaar verbonden te zijn. Ontnuchterend ontdekken ze niet alleen hoe de waarheid anders kan zijn dan gedacht, maar ook hoe de werkelijkheid het leven met een verwoestende uitwerking volledig op zijn kop kan zetten. Lees meer

Paperback, ca. 220 bladzijden
Prijs: € 17,95
E-book: € 4,95
ISBN 9789074274791

 17.95Boek bestellen

 4.95Boek bestellen

De vader die terugkwam – Hans Ulrich

In De vader die terugkwam verbindt Hans Ulrich zijn Twents-Oostenrijkse familiegeschiedenis met de bloedige wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw. Op zevenjarige leeftijd komt de Weense vader van Hans Ulrich aan in Hengelo, eerst tijdelijk om op krachten te komen, maar later wordt hij geadopteerd. Hij zal niet meer uit Hengelo vertrekken. In de Tweede Wereldoorlog moet hij onderduiken om aan de Duitse dienstplicht te ontkomen. Op het jonge leven van Hans Ulrich heeft dit allemaal grote indruk gemaakt. Maar de vader kwam terug uit de onderduik! Lees meer

Paperback, ca. 254 bladzijden
Prijs: € 17,95
ISBN 9789074274845

 17.95Boek bestellen

 4.95Boek bestellen

Nunes Vaz – Salo Muller

‘Wil je dat ik mij laat besnijden?’
Roosje wist het allemaal niet meer. Wat een toestand. Ze kende Henk nu ruim een jaar en op de eerste drie maanden na, was het een en al ellende. Gelukkig was haar moeder een beetje bijgedraaid, maar haar vader wilde nog steeds niets van haar en Henk weten. Lees meer

Paperback, 320 bladzijden
Prijs: € 17,95, E-book: € 4,95
ISBN 9789074274883
Verschijnt: oktober 2017

 17.95Boek bestellen

 4.95Boek bestellen

De foto – Salo Muller

Ik heb nog één foto kunnen achterhalen. Eén kiekje waar veertig mensen op staan. Mijn vader en moeder, opa en oma, tantes en ooms en natuurlijk mijn nichtjes en neefjes. Niet één is er teruggekomen. Ze zijn allemaal omgebracht. En nu zeg ik het nog netjes. Ze zijn door die schoften van Duitsers vergast of misschien wel doodgeslagen. Wie zal het zeggen?’ Salo Muller werd bekend als fysiotherapeut van Ajax ten tijde van de hoogtijdagen in de jaren zeventig. Lees meer

Paperback, 176 bladzijden
Prijs: € 14,95
E-book: € 4,95
ISBN 9789074274999

 14.95Boek bestellen

 4.95Boek bestellen

OVERIG

Onbestelbaar – Isaac Lipschits

Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm aan de Jodenvervolging in Rotterdamis in januari 2008 gratis verspreid in Rotterdam ter nagedachtenis aan alle Rotterdamse Joodse slachtoffers. Dit initiatief is genomen door Uitgeverij Verbum. Met deze uitgave wil Uitgeverij Verbum inhoud geven aan het blijvend herdenken van de mensonterende en schaamteloze Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lees meer

Vier gelijke stenen – Marion Blumenthal

Marion Blumenthal woonde in Duitsland toen ze met haar familie moest vluchten voor de nazi’s. Ze wilden via Nederland de overtocht maken naar Amerika, maar door de Duitse bezetting van Nederland ging de reis niet door. Ze werden als vluchtelingen ondergebracht in kamp Westerbork. Lees meer

Gebonden, circa 125 blz.
Formaat: 15 x 23 cm
ISBN: 90-74274-02-1
Niet meer leverbaar