Home

Holocaust Bibliotheek

Nieuw

Fred Schwarz – Treinen op dood spoor

Treinen op dood spoor is een schatkamer voor wie informatie wil over kamp Westerbork. Maar het is ook een liefdesgeschiedenis. En daarmee is het meer dan een verslag, dat alleen de persoonlijke geschiedenis behelst, maar in wezen een geschiedenis van het kamp in de periode juli 1940 tot september 1944.

Lees meer

Gebonden, 464 bladzijden
Prijs: € 29,50
E-book: € 7,95
ISBN: 9789493028210

Download of bekijk het inkijkexemplaar

 29.50Boek bestellen

 

 7.95Boek bestellen

Verwacht

Rob Bakker – Boekhouders van de Holocaust

De Holocaust kent volgens Raul Hilberg daders, slachtoffers en omstanders. Maar twee groepen verdienen een aparte vermelding: het verzet en de overheden, die in ieder bezet land een eigen, belangrijke rol speelden. Vrijwel alle van de 200.000 ambtenaren vulden een ariërverklaring in, mede in navolging van 's lands hoogste rechtscollege de Hoge Raad. Ambtenaren van de bevolkingsregisters in 1050 gemeenten registreerden 160.000 burgers van Joodse afkomst. De Joodse burgers werden ontrecht door overheid en juristen, beroofd met medewerking van notarissen, makelaars en bemiddelaars. Van de 140.000 zogenoemde vol-Joden zou bijna 75% de oorlog niet overleven, het hoogste percentage in bezet West-Europa. Zoals een Nederlandse topambtenaar schreef aan de Duitsers tijdens de bezetting: 'Bevolkingsboekhouding is dienen.'
Een ongemakkelijke geschiedenis. Lees meer en reserveer een exemplaar

Gebonden, 752 bladzijden
Prijs: € 29,50, eBook: € 14,50
Verschijnt: 8 april 2020
ISBN9789074274920

Gratis side-boekjes

 

Rob Bakker – Landoorlogreglement en Aanwijzingen

Alle ambtenaren bij landelijke, regionale en lokale overheden, bij de bevolkingsregisters en de gemeentepolitie en de spoorwegen deden hun dodelijke papieren werk met als argument dat men op zijn post wilde blijven in het landsbelang. Ten koste van de Joodse bevolking, die klaarblijkelijk geen onderdeel vormde van 's lands belang. In deze uitgave zijn alle relevante reglementen en aanwijzingen integraal opgenomen en vormen hiermee de onontbeerlijke bijlage bij Boekhouders van de Holocaust van Rob Bakker.

 

Jacob L. Lentz – Ambtelijke herinneringen

Rijksambtenaar Jacob L. Lentz (1894-1964) was hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters tijdens de bezetting en belast met de centrale coördinatie van alle bevolkingsregisters in Nederland. Lentz werd het historische cliché van de collaborerende ambtenaar. Lentz zelf schreef tijdens de Jodenvervolgingen in 1942 aan de Duitsers: 'Bevolkingsboekhouding is dienen.' Zijn herinneringen kunnen gelezen worden als een verweerschrift. Tegelijkertijd geven ze inzicht in het handelen van een van de belangrijkste ambtelijke sleutelfiguren in de uitvoering van de Jodenvervolging tijdens de bezetting.

 

Verschijnen op 8 april 2020

Salo Muller – Het gevecht met de Nederlandse Spoorwegen

Het begon als een persoonlijke kruistocht en het werd een schadeclaim voor alle Nederlandse slachtoffers van de Holocaust die door de Nederlandse Spoorwegen zijn vervoerd naar Westerbork en vanuit Westerbork naar de Duitse grens op weg naar de concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Toen de Franse spoorwegen overgingen tot het toekennen van een schadevergoeding, bond Salo Muller de strijd aan met de Nederlandse Spoorwegen. En hoewel hij aanvankelijk het gevecht alleen moest voeren, kreeg hij de NS toch op de knieën en bedong een individuele tegemoetkoming voor alle overlevende Joodse slachtoffers van de Nederlandse Holocaust. Lees meer en reserveer een exemplaar

Gebonden, 150 bladzijden
Prijs: € 19,50, eBook: € 7,95
Verschijnt: 4 september 2020
ISBN: 9789493028319

Recent verschenen

Petra van den Boomgaard – Voor de nazi’s geen Jood

In januari 1941, ruim een half jaar na de Duitse invasie, moest iedereen met Joodse grootouders zich aanmelden bij het lokale bevolkingsregister. Omdat terecht gevreesd werd dat de aanmelding zou worden vergeleken met het bevolkingsregister leek knoeien niet raadzaam. Maar later diende ruim 3% van de Joodse bevolking bij de bezetter een herzieningsverzoekschrift in. Er bestond twijfel over de Joodse afkomst, zo stelden de verzoekers. Ruim 2500 Joden wisten vervolgens door deze ontduiking van rassenvoorschriften aan de deportaties te ontkomen. Samen met de ruim 1200 mensen die het niet hebben overleefd, kozen ze ervoor om het heft in eigen handen te nemen. Dit boek beschrijft hoe dit kon gebeuren. Lees meer

 

Gebonden, 672 bladzijden
Prijs: € 29,50
eBook: € 14,50
ISBN 9789493028043

 29.50Boek bestellen

 

 14.50Boek bestellen

Gratis side-boekje

 

Petra van den Boomgaard – Calmeyeren

In april 2019 promoveerde Petra van den Boomgaard op haar studie Voor de nazi's geen Jood. Hoe ruim 2500 Joden door ontduiking van rassenvoorschriften aan de deportaties zijn ontkomen. Voor een breder publiek reflecteert zij op haar onderzoek.

Download gratis het side-boekje. De downloadlink is direct na het invullen van het e-mailadres zichtbaar.

Götz Aly – Europa tegen de Joden, 1880-1945

Zonder ook maar iets af te doen aan de schuld van de Duitse daders, laat de Duitse historicus Götz Aly zien hoe rivaliteit en afgunst, discriminatie en pogroms op veel plekken in Europa hebben bijgedragen tot een klimaat waarin deportatie en moord mogelijk werden. Voor de eerste keer wordt hier het moderne antisemitisme als grensoverschrijdend fenomeen beschreven aan de hand van een Pan-Europese blik op de historische tendensen die uitmondden in de omvangrijke Jodenmoord in de Tweede Wereldoorlog. Lees meer

Gebonden, 432 bladzijden
Prijs: € 29,50
eBook: € 14,50
ISBN 9789493028050

Download of bekijk het inkijkexemplaar

 29.50Boek bestellen

 14.50Boek bestellen

Gratis side-boekjes

 

Götz Aly – Slaapwandelend naar de afgrond

Dankrede van Götz Aly voor de toekenning van de Geschwister Scholl-Preis 2018

 

Remco Ensel – Europa tegen de Joden, Warum die Europäer?

Bespreking van Europa tegen de Joden 1880-1946 van Götz Aly.

 

Download gratis deze side-boekjes. De downloadlink is direct na het invullen van het e-mailadres zichtbaar.

Uitgelicht

Gratis side-boek
Loe de Jong – ‘Een sterfgeval te Auswitz’

Welke uitgeverij doet dit nu? Gratis boeken weggeven! Verbum Holocaust Bibliotheek is begonnen als ideëel initiatief. Het is belangrijk dat boeken over de Holocaust gepubliceerd worden en door een zo groot mogelijke groep gelezen wordt. Om dit doel te dienen moeten boeken verkocht worden om nieuwe projecten te financieren. Maar we gaan nu ook boeken gratis weggeven, e-books wel te verstaan die niet meer in druk uitgegeven worden. Minimaal twee boeken per jaar geven wij weg. Zonder verplichting en zonder koppelverkoop. Ook niet eerder uitgegeven boeken zullen weggegeven worden. U kunt gratis het boek van Loe de Jong downloaden: ‘Een sterfgeval te Auswitz’. We hopen natuurlijk wel dat u Verbum Holocaust Bibliotheek niet vergeet en af en toe ook een papieren boek koopt.

Digitaal, 64 bladzijden
Prijs: gratis

 0.00Boek bestellen

Blog

Uitgever Gerton van Boom houdt de actualiteit voor u bij en becommentarieert. Hij leest de belangrijkste boeken (ja, ook van andere uitgevers) en krantenartikelen, bekijkt films en toneelstukken en analyseert. Bekijk alle artikelen

Reacties: info@verbum.nl

PDF Dossier Abel de Jong – Had het anders gekund?

Auschwitz-Oswiecim app

De app is onmisbare bron en hulpmiddel voor de geïnteresseerde en de bezoeker van Auschwitz. Is Auschwitz een vernietigings- en concentratiekamp? Of een ambitieus Duits kolonisatieplan: een conglomeraat van kampen, fabrieken een stad, waarbij de kampen een bijproduct van dit plan waren?

Hans Citroen heeft samen met Barbara Starzynska, zijn Poolse vrouw uit Oświęcim, jarenlang onderzoek gedaan in Oświęcim en heeft indrukwekkende foto's van Auschwitz gemaakt. Uniek is de kaart van wat nu nog te zien is van wat 'Auschwitz' vroeger was.

Tijdelijk niet beschikbaar.

 

Holocaust Bibliotheek Nieuwsbrief

Als u op de hoogte gehouden wilt worden over de nieuwe uitgaven van Verbum Holocaust Bibliotheek, dan kunt u zich door middel van onderstaand formulier gratis abonneren op de e-mail nieuwsbrief.