Privacybeleid

Privacy statement

Wij respecteren uw privacy

Bij het aanschaffen en gebruiken van onze producten, vragen wij om uw persoonsgegevens. Uitgeverij Verbum houdt zich hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

  • Uitgeverij Verbum B.V., gevestigd te Almere

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de verkoop/verzending van de gekochte producten. Bij het bestellen van een boek worden de naam, adresgegevens en een e-mailadres/telefoonnummer opgevraagd. Deze gegevens gebruiken wij om het boek op te sturen. De contactgegevens gebruiken wij om een bevestiging te sturen en om eventueel contact op te nemen in het geval van vragen. Bij het bestellen van een eBook worden alleen de naam, e-mailadres en telefoonnummer opgevraagd. Het eBook wordt na de bestelling via e-mail verstuurd.
  • Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, dan gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u via de mail op de hoogte te houden van nieuwe boeken en andere gerelateerde informatie. Het is op elk moment mogelijk om u weer uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.
  • Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website.

Groepsverband en centrale klantenadministratie

Uitgeverij Verbum heeft een centrale klantenadministratie. Die wordt bijvoorbeeld gebruikt door onze klantenservice om te zien welke producten u bij ons heeft zodat we u goed en snel te woord kunnen staan. Of om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie. Onder de gegevens die we binnen onze klantenadministratie gebruiken, vallen uw naam, uw geboortedatum, uw adresgegevens, overige contactgegevens, gegevens over het product of de producten die u bij ons heeft, marketinggegevens.

Recht op inzage, correctie en bezwaar

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Daarnaast kunnen wij u verzoeken zich te identificeren, bijvoorbeeld een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Heeft u een dergelijk verzoek? Dan kunt u uw verzoek richten aan:
Uitgeverij Verbum BV, Veluwezoom 7, 1327 AA, ALMERE.

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dit kosteloos schriftelijk doorgeven aan:
Uitgeverij Verbum BV, Veluwezoom 7, 1327 AA, ALMERE

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uitgeverij Verbum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra u aangeeft niet langer uw gegevens aan ons te willen verstrekken verwijderen wij deze op uw verzoek. Uiteraard proberen wij dit verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken, maar nemen een termijn in acht van 14 dagen vanaf het versturen van uw verzoek.

Uw bezoek aan deze site en cookies

We gebruiken functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Ze houden bijvoorbeeld bij welke artikelen in het winkelmandje geplaatst zijn. We maken daarnaast gebruik van een SSL certificaat, waardoor er een beveiligde verbinding is tussen de gebruiker en onze server. Indien u bij het aanschaffen van een product persoonsgegevens invult en naar ons verstuurt, zijn deze gegevens dus beveiligd. We delen de gegevens niet met andere partijen. 

Klantenservice
Als u vragen heeft kunt u ons bellen of mailen. Om u steeds weer snel en zo goed mogelijk te helpen, slaan wij de(ze) contacthistorie en inhoud op.

Beveiligen
Uitgeverij Verbum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Uitgeverij Verbum op via info@verbum.nl
Uitgeverij Verbum is als volgt te bereiken:

  • Post- en vestigingsadres: Veluwezoom 7, 1327 AA, ALMERE
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32094416
  • Telefoon: +31 (0)35 52 32 600
  • E-mailadres: info@verbum.nl

Klachten?

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de directie van Uitgeverij Verbum.

Uitgeverij Verbum heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Uitgeverij Verbum verstrekt.